درباره همایش

بسمه تعالی

معماری دفاعی امنیتی نظام اسلامی

مقدمه :

استحکام ساخت درونی قدرت ملی وارتقاءنقش جمهوری اسلامی ایران درهندسه جدید قدرت جهانی مباحثی اساسی برگرفته از ارمان ها وارزش های عدالت خواهی تشکیل حکومت عدالت پرورجمهوری ا.ا می باشدکه لازمه عملیاتی شدن آن، برنامه ریزی متفکرانه وهوشمند، بانگاهی بلندمدت وفرابخشی ودراختیارداشتن انسان هائی سخت کوش، باهمت ودارا بودن توانمندی وتعهد خدمات بنیادی به نظام جمهوری اسلامی می باشد . بدیهی است باوجود رعایت کلیه جوانب، بدلیل خواستگاه های مشترک، کیفیت عملکرد ونیازهای متغیر امنیت جهانی وتاثیر اقدامات سایر بازیگران منطقه ای وفرامنطقه ای برنامه ریزی ها را با مشکلاتی مواجه خواهد نمود. ویژگی اساسی رقابت درصحنه بین الملل بین بازیگران، فضائی غیر قطعی، غیرخطی با پیچیدگی های متفاوت وتغییرات سریع بین کنشگران مختلف با بهره گیری از حداکثر ظرفیت های منطقه ای وجهانی اعم از: ابزار اقتصادی، سیاسی ،فرهنگی، نظامی وتسلیحات مدرن یافوق مدرن، قبض زمان وبسط مکان وحمله برق آسا خواهد بود . بدیهی است بهسبب وسعت منطقه عملیات وتاثیر ابعاد مختلف قدرت درآن به جنگ ماهیتی چند وجهی می دهد . میدان رقابت آینده قطعا تنها یک جنبه نظامی نخواهد داشت بلکه حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، علم وفناوری، حقوقی، ژئوپلیتیکی، نظامی، فضای سایبر و...راهم دربرخواهد گرفت وبابهره گیری از پیشرفت های علم وفن آوری براقدامات نرم، جنگ های شبکه ای و...کشانده خواهدشد. از سوی دیگرهدف مقدس ساخت درونی قدرت جمهوری اسلامی ضرورت همکاری وهمبستگی کامل بین نهادهای مولد قدرت ملی اعم ازاجرائی، قضائی وتقنینی و... را بوجود طلب می کند ، زیرا بدون مدیریت مطلوب درقالب زنجیره ای متعامل، به عنوان اصلی بنیادین درهویت قدرت ملی نمی توانیم به اهداف مشترک دست یابیم . آنچه دستگاه های کشوری راازمشکلات وگرفتاری های جدی موجود درمسیر بازگوشده فوق رهنمون می نماید : تکیه هوشمندانه وهدف مند به معماری قدرت ملی وبه تبع آن معماری امنیت ملی وتدوین اسناد راهبردی مشترک مبتنی بر آرمان ها، اهداف بلند، چشم انداز، وسیاست های هوشمندانه باتاکید بررویکرد کلی آرمانگرایی واقع بین بارعایت برنامه ریزی های فرابخشی، قابلیت ساز واثربخش با ملاحظه اساسی حفظ منابع راهبردی وبین نسلی نظام ومدیریتی هماهنگ وراهبردی خواهد بود .

الف - بیان مسئله :

انقلاب اسلامی ایران با رهبری رهبرکبیر انقلاب (ره) ،وحدت وپیروی همه جانبه اقشار مختلف مردم خوب ایران ومبتنی براحکام عالیه اسلام دربهمن ماه 1357 به پیروزی رسید ونقطه عطفی را درتاریخ برجای گذاشت ،این حرکت بنیانی روند شکل گیری نظام جهانی را برهم زد ونظام دو قطبی را بعد از قریب هفتاد سال به چالش کشید وبا انقراض نظام کمونیستی ، نظام جمهوری اسلامی را بعنوان نمونه ای بی بدیل به بشریت ارائه نمود. دراین رابطه امام راحل (قدس سره) فرمودند:

‹‹ ما معادله جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسی ای که تا به حال به واسطه آن تمام مسائل جهان سنجیده می شده است را شکسته ایم. ما خود چارچوب جدیدی ساخته ایم که در آن عدل را ملاک دفاع و ظلم را ملاک حمله گرفته ایم. از هر عادلی دفاع می کنیم و بر هر ظالمی می تازیم، حال شما اسمش را هر چه می خواهید بگذارید ما این سنگ بنا را خواهیم گذاشت››

.این مولود جدید بدلیل ماهیت منحصر به فرد وضداستکباری مورد بغض وهجمه همه جانبه قرار گرفت . خوشبختانه با همه دشمنی ها وپس از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب امروز این فرموده رهبر فرزانه انقلاب جلوه عینی پیدا نموده است که :

 باید نبض تفکر و نیاز های آینده ی جامعه را همیشه در دست خود داشته باشید و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس العمل مناسب باشید؛ چه بسا شیوه های رایج اداره امور مردم در سالهای آینده تغییر کند.

برهمین اساس با تدابیر رهبر فرزانه انقلاب درسال 1382 سندچشم انداز1404 کشورتدوین وبه تصویب معظم له رسید .دراین سند چنین بیان شده است :

چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌‌ریزی شده و مدبرانة جمع و در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز بیست ساله:  

جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

- توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها، و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی.

- برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ اجتماعی و تولید ملی.

 - امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.

-  برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع متناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.

- فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

 دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

-الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی،‌ توسعه‌ی کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره(.

-دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

 

این سند که برای کلیه دستگاه های نظام مسئولیت برنامه ریزی بلند مدت درجمهوری اسلامی ایران رابوجود آورد ، منتج به تدوین سند چشم ا نداز ارگان های نظام از جمله نیروهای مسلح در بخش دفاع  شده است .در بخش ویژگی های سند به صراحت اعلام شده است که:

ویژگی دفاعی امنیتی جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین  خواهد بو د:

    امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.

در همین راستا رهبر انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) با بیان مراحل پنج گانه : انقلاب اسلامی ، حکومت اسلامی، دولت اسلامی، کشوراسلامی و امت اسلامی افق بلند تری را برای تحقق تمدن اسلامی پیش روی برنامه ریزان نظام قرار دادند وبا بیانات خود که فرمودند :

  آن نظم قبلی – که عرض کردیم حدود هفتاد سال به نحومستقر دردنیا حاکم بود .دوپایه اساسی داشت: یک پایه ی فکری وارزشی ویک پایه ی عملی ،یعنی نظامی وسیاسی ،عرض من این است که هردوپایه امروزدچار چالش شده،دچارتزلزل شده.هم آن عامل اول وهم عامل دوم .آن دوابزارودوسلاحی که غرب باآن دو سلاح قادر بوددنیارا مدیریت کندوعملا تسلط بردنیارابه دست گرفته بود ومدیریت دنیارابه دست گرفته بود هردو عامل امروزدردنیابتدریج ضعیف شده است.چالش میان انقلاب اسلامى و استکبار جهانى، چالش مستمرى است، چالش ادامه‌دارى است. البته به حول و قوه‌ى الهى تا ابد طول نخواهد کشید؛ هرچه زمان می سپری می شود، کفه‌ى نظام اسلامى سنگین‌تر میشود، قوى‌تر میشود. آن روزى که دشمنان احساس نومیدى کنند، هجمه‌ها کم خواهد شد، بتدریج زائل خواهد شد؛ لیکن تا آن روز، ایستادگى ملت، ایستادگى نخبگان ملت، یک امر ضرورى و لازم است؛ این را باید ادامه داد.                                          

 به اطمینان کامل می شود گفت که جمهوری اسلامی تا امروز بر همه ی چالش های سخت ونرم که در مقابل او قرار گرفت،پیروزشده است وبه عون الهی،به فضل الهی،به هدایت الهی  برهر چالش دیگری هم در آینده پیروز خواهد شد.با تحول نبایستی مقابله کرد ، تحول را نباید انکار کرد . باید به سوی تحول به شکل درست حرکت کرد ...آنچه خوب و درست است ، جامعه ی با ثبات ، اما غیر راکد و دارای تحول است .  جامعه ای که حتی تحولات صحیح را سریع درخودش به وجود بیاورد .

  • Ø      ما یک انقلاب اسلامی داشتیم
  • Ø      بعد نظام اسلامی تشکیل دادیم
  • Ø      مرحله ی بعد تشکیل دولت اسلامی است
  • Ø      مرحله ی بعد تشکیل کشور اسلامی است
  • Ø      مرحله ی بعد تشکیل تمدن بین المللی اسلامی است

 ما بحث آینده بلند ملت اسلامی را می کنیم .شما در ذهنتان چهل سال بعد را تصویر کنید و ببینید که جمهوری اسلامی در آن سالها چگونه بر تمام دنیای ظلمانی مادّی آن روز پرتو خواهد افکند.

 امروز دنیا از لحاظ ابزارهاى مادى ، از جمله ابزارهاى نظامى ، پیشرفت‌هاى زیادى کرده است؛اما همچنان نقطه‌ى اصلى براى هر پیروزى و شکستى، انسان است.ابزارهاى مجهز وقتى به‌کار مى‌آیند که دلهاى باایمان و اراده‌ها و عزم‌هاى استوارى، آنها را هدایت کنند. این چیزى است که ابرقدرت‌ها از آن برخوردار نیستند. امروز ما باید بدانیم این دشمن ناکام مانده‌ى در مقابل ملت ایران نقشه‌اش چیست. باید بیدار باشیم: «العالم بزمانه لا تهجم علیه اللّوابس». اگر صحنه را بشناسیم، عرصه را بشناسیم، دشمن را بشناسیم، نقشه‌ى دشمن را بدانیم، غافلگیر نخواهیم شد.

  بدون یک مهندسی کلان نمی شود جزئیات را ترتیب داد،شما باید اول این طرح را در نظر داشته باشید،نقشه را بدانید ومهندسی صحیح کرده باشید تا بتوانید این دیوار را اینجا بالا ببرید،خشت آن را جا بگذارید،آن گودال را آنجا بکنید- دشمن شما هم به کشور ونظام شما عینا یک نگاه کلان ویک مهندسی کلی دارد ،لحظه‌اى نباید متوقّف شد. باید دائم در حال پیشرفت بود؛

من معتقدم:

محافظه کاری و اکتفا به آنچه داریم و نداشتن همت بلند پروازی در همه ی زمینه های فکری و فرهنگی قتل گاه انقلاب است .

درنگاه کلان به کل جهان وازجمله به منطقه،انسان به این نکته ی اساسی برخورد میکندکه :

نظم مستقرحاکم قبلی دنیا درحال تغییروتبدیل است:این راانسان می فهمد ومشاهده می کند .

وقتی که دنیا در حال تغییراست,نظم جهانی درحال تغییر است و نظم جدیدی درحال نطفه بندی است .ما طبعا وظایف مهمتری خواهیم داشت .

جایگاه مادرنظم جدید عالم کجا خواهد بود؟

جایگاه اسلام ؟ جایگاه جمهوری اسلامی؟جایگاه کشور مهم  ایران؟این را می توانیم :

1  فکرکنیم   2 پیش بینی کنیم  3 درراه آن حرکت کنیم

به افق دوردست نگاه کنید و ببینید چه باید کرد و چالش هایی که در مقابل ماست، چیست... در سایه ی تحلیلِ این مسائلِ نقد ، می شود خط ممتد به سوی آینده را پیدا کرد ومشخص نمودکه چه کار باید بکنیم و چه کار باید نکنیم.

مسائل گوناگونی وجود دارد که اینها را باید در سطح دنیا دید، در سطح جهانی باید مشاهده کرد، نه در سطح منطقه ای ، که اینها را باید درآفاق صد ساله و صد و پنجاه ساله دید،نه در یک افق محدود پنج ساله و ده ساله و کمتر اینها همت بلند لازم دارند.

هدف کلان نخستین همایش معماری دفاعی امنیتی نظام اسلامی رسیدن به هدف های سندچشم انداز خواهدبود:

الف نگاهی عمیق به آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی که بارای بیش از98 درصدی مردم خوب کشور وتایید اجزاآن درتاییداصول پیشرفته قانون اساسی بویژه اهداف متعالی که دراصل دوم قانون اساسی آورده شده است .

ب تعهد کلیه مسئولین نظام وآحاد مختلف مردم درحفظ منابع مادی ومعنوی راهبردی کشور که متعلق به همه انسان هایی می باشد که درقیدحیات بوده ویادرآینده دراین سرزمین زندگی خواهند نمود

پ ایجاد زمینه همکاری وهم افزایی کلیه اقدامات ارکان مختلف نظام برای رسیدن به اهداف بلند مدت ، فرابخشی وخودداری از اقدامات یک جانبه گرایی که نتیجه ای غیر از اتلاف منابع، هدردادن انرژی های موجودو...نخواهد داشت.

ت برنامه ریزی بنیادی بارویکرد کنشگری هوشمند فعال برای اعمال سیاست های مترقی ، انسان دوستانه وعدالت خواه اسلامی درعرصه رقابت های جهانی وخودداری ازاقدامات واکنشی وغافلگیرانه سایر کشورهادراعمال برنامه های استکباری برجمهوری اسلامی ایران

ث تعیین راهبردی هایی منطقی وعملیاتی درکلیه ابعاد قدرت ملی  برای تحقق سیاست های کلان واجرایی که نتیجه آن می تواند موفقیت نظام اسلامی را درسطوح فروملی، ملی، منطقه ای وجهانی همراه داشته باشد.

ج ایجادزمینه مشارکت اقشار مختلف مردم بعنوان صاحبان اصلی انقلاب درارایه ایده ها، خلاقیت ها وطرح های پیشرفته برای رفع مشکلات وجایگزینی راه کارهای قدرت آفرین درکلیه سطوح وابعاد قدرت ملی

چ تحقق اهداف : استحکام ساخت درونی قدرت ملی وارتقاءنقش جمهوری اسلامی ایرن درهندسه جدید قدرت جهانی

باجمعبندی مباحث فوق این سئوال درذهن هریک از دلسوزان مطرح می شود که:

وظیفه اسلامی وملی من بعنوان شهروندی متعهد

درپاسخگویی به خواست متولیان برگزارکننده همایش ملی چیست؟